Karksi vallal on 13 vallavalitsuse hallatavat asutust, mis pakuvad haridus-, spordi-, kultuuri-, raamatukogu- ja kommunaalteenust.

Karksi vald:  http://www.karksi.ee/

Hallatavad asutused:

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

Koduleht: www.akg.vil.ee

Karksi-Nuia Lasteaed

Koduleht: www.karksinuialasteaed.ee

Karksi-Nuia Muusikakool

Koduleht: www.muusikakool.karksi.ee 

Karksi Valla Kultuurikeskus

Koduleht: http://www.kultuurikeskus.karksi.ee

Karksi-Nuia Noortekeskus

Koduleht: www.noortekas.karksi.ee

Polli Hooldekodu

Koduleht: http://www.zone.ee/pollihooldekodu/

Karksi-Nuia Spordikool

e-post: spordikool@karksi.ee

Karksi-Nuia Raamatukogu

Koduleht: http://www.raamatukogu.karksi.ee 

 

Karksi Külamaja

e-post: Tea.Saaremagi@karksi.ee

Polli Külamaja

e-post: Sinaida.Taal@karksi.ee

Lilli Külamaja

Koduleht: lillikylamaja.blogspot.com/  

Karksi Vallahooldus

e-post: Veljo.Urm@karksi.ee

Tuhalaane Külamaja

Koduleht: http://tuhalaanekyla.onepagefree.com/?id=6665&