Tuhalaane küla teeb koostööd erinevate seltside, seltsingute ja valla külamajadega

Koostööpartneriteks on:

MTÜ Tuhalaane

MTÜ Lõuna-Mulgimaa Kunsti-ja Käsitöökoda

Kopra turismitalu http://www.kopra.ee/

Mulgi Kultuuri Instituut www.mulgimaa.ee/mulgi-kultuuri-instituut/ 

 

19.jaanuaril, 2019 valisid Tuhalaane külaelanikud oma külavanemaks Enn Sarve