Tuhalaane külamaja põhimäärus:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12868877

Seltside dokumendid asuvad koostööpartnerite alamjaotuses.